WAROM

Dưới đây là các sản phẩm tiêu biểu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được danh mục các sản phẩm đầy đủ và sự hỗ trợ tốt nhất.

Thiết bị
Khu vực
Chứng chỉ

Đèn rọi chống cháy nổ – HRD309E

Đèn rọi chống cháy nổ – HRD309E   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Nguồn vào: 14.8V Loại đèn: LED […]

Xem thêm

Đèn cầm tay chống cháy nổ – BSX-60

Đèn cầm tay chống cháy nổ – BSX-60 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm […]

Xem thêm

Đèn khẩn cấp chống cháy nổ – BAJ52-20

  Đèn khẩn cấp chống cháy nổ – BAJ52-20 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Bảo Vệ Chống Nổ: Hợp […]

Xem thêm

Đèn Exit chống cháy nổ – BAYD85

Đèn Exit chống cháy nổ – BAYD85   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ – BAT85

Đèn pha chống cháy nổ – BAT85 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm không […]

Xem thêm

Đèn soi bể chứa chống cháy nổ – BAK51

Đèn soi bể chứa chống cháy nổ – BAK51   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp […]

Xem thêm

Đèn cảnh báo âm thanh và hình ảnh cảnh báo chống nổ – BBJ81

Đèn cảnh báo âm thanh và hình ảnh cảnh báo chống nổ – BBJ81   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, […]

Xem thêm

Đèn LED Tiết Kiệm Năng Lượng Hiệu Quả Cao Chống Cháy Nổ – HRY97

   Đèn LED Tiết Kiệm Năng Lượng Hiệu Quả Cao Chống Cháy Nổ – HRY97 Bảo vệ chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể sử dụng ở: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D […]

Xem thêm

Đèn LED khẩn cấp chống cháy nổ – HRJ

  Đèn LED khẩn cấp chống cháy nổ – HRJ   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: […]

Xem thêm

Đèn chống cháy nổ – HRD61

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường […]

Xem thêm

Đèn pha LED chống cháy nổ – HRNT95

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D   Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường […]

Xem thêm

Đèn LED chống cháy nổ – HRND95

Đèn LED chống cháy nổ – HRND95 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng […]

Xem thêm

Đèn pha LED chống cháy nổ – BAT86

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

Đèn LED chống cháy nổ – BDD95

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

Đèn LED chống cháy nổ- HRD95

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – HRY81-QT

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Đồng không pha nhôm Công suất đèn: 18Wx2, 36Wx2 Công suất […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – BnY81

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Polycarbonat Công suất đèn: T8: 18Wx1, 18Wx2, 36Wx1, 36Wx2, 58Wx1, 58Wx2 […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ- BAY-H

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – HRY52

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – BAY51-D

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm Loại ống kính: Kính cường lực Công suất đèn: T8: […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – BAY51

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

Đèn LED chống cháy nổ – BAY51-Q LED

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: GRP Công suất đèn: 9Wx1, 9Wx2, 18Wx1, 18Wx2, 14Wx1, 14Wx2, 28Wx1, […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ – BAY51-Q

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: GRP Công suất đèn: 36Wx1, 36Wx2, 18Wx1, 18Wx2  

Xem thêm

Công tắc áp chống cháy nổ

Những khu vực như kho chứa gas, dung môi, hóa chất, sản xuất sơn, chiết rót dầu khí là nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Ở các khu vực này, công tắc chống cháy nổ là bắt buộc phải sử dụng. Công tắc chống nổ thường có 2 loại, on/off switch và changer over […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXT – S

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXT-E

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXT- W

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Tủ điện chống cháy nổ BXT- -W thiết kế theo chuẩn Ex d, làm […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)8050

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)8050 là kiểu Module theo chuẩn phòng nổ (Exe) […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)81

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ của tủ chống cháy nổ BXM(D) (Ex d llB) Thiêt […]

Xem thêm

Ổ cắm chống cháy nổ BCZ8060

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D   Các loại chân ổ cắm như: 2P, 3P, 4P và 5P. Phích cắm […]

Xem thêm

Ổ cắm chống cháy nổ BCZ85

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Ổ cắm chống cháy nổ BCZ85 có 4 kiểu thân, có 4 công suất […]

Xem thêm

Ổ cắm chống cháy nổ BCZ54

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Ổ cắm chống cháy nổ BCZ54 có 2 kiểu; 4 mức công suất (16A,32A,63A,100A); 3P or 5P Phích cắm chống cháy nổ BCZ54 chỉ có thể rút ra khi công tắc đã […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ dòng BAY51-Q

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn huỳnh quang chống cháy nổ các loại: 18×1, 18×2, 36×1, 36×2 Phần vỏ của đèn chống cháy nổ này được làm từ sợi thủy tinh, chống ăn mòn, thiết kế theo kiểu chống nổ kiểu Ex e. Phần […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố chống cháy nổ BJD81

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn báo sự cố chống cháy nổ BJD81 sử dụng bóng LED siêu sáng, tiết kiệm điện, độ bền cao. Đèn có 4 màu tùy chọn: đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây. Vỏ của đèn sự cố chống cháy […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố có còi chống cháy nổ BBJ

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Sử dụng bóng LED siêu sáng giúp đèn báo sự cố chống cháy nổ BBJ tiết kiệm điện và có độ bền cao Đèn có 4 màu tùy chọn: đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây. Vỏ của đèn sự cố chống cháy nổ BBJ làm […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố chống cháy nổ BSZD81 – E

Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Đèn LED siêu sáng được sử dụng cho đèn sự cố chống cháy nổ BSZD81 – E, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ đèn lên đến 50.000 giờ. Đèn được tích hợp chip bên trong có bảo vệ ngắt mạch, đèn sự cố chống cháy nổ BSZD81 – E […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố chống cháy nổ BSZD81 – C

Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Sử dụng bóng LED siêu sáng giúp đèn báo sự cố chống cháy nổ BSZD81 – C tiết kiệm điện và có độ bền cao, nâng tuổi thọ đèn lên đến 30.000 giờ . Đèn được tích hợp chip bên trong có bảo vệ ngắt mạch, đèn có chức năng […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố chống cháy nổ BJD

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Sử dụng bóng LED siêu sáng giúp đèn báo sự cố chống cháy nổ BJD tiết kiệm điện và có độ bền cao. Đèn có 4 màu tùy chọn: đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây. Vỏ của đèn chống cháy […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố có còi chống cháy nổ BBJ81

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn báo sự cố có còi chống cháy nổ BBJ81 dùng bóng LED siêu sáng, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ đèn cao. Đèn có 4 màu tùy chọn: đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây. Vỏ báo sự […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ BAT53

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn pha chống cháy nổ BAT53 có 4 size: 125, 250, 400, 1000. Tương ứng với công suất từ 70W đến 1000W. Ballast được gắn trong, giúp việc lắp đặt và bảo trì đèn pha chống cháy nổ BAT53 […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ BAT51

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Kiểu chuôi đèn E40 thích hợp cho các loại bóng: HSE – HIE – HME – SME. Đèn có 2 loại: 400W , 1000W. Vỏ được làm bằng nhôm, được sơn tĩnh điện bề mặt màu vàng (RAL1021) . […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ BnT81

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn thích hợp cho các loại bóng: HIE – HSE. Đèn pha chống cháy nổ BnT81 có 2 loại: 400W , 1000W. Loại đèn pha chống cháy nổ BnT81 400W là loại gắn chấn lưu bên trong. Loại đèn […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang BnY81

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC CÓ thể dùng trong khu vực: Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Class I, Zone 1 and Zone 2 Class I, Division 2, Group A,B,C,D Sáu Loại Hộp Đèn: Loại Đơn Ống: Ba loại hộp đèn. Loại Đôi Ống: Ba loại hộp đèn. […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BAY52

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Công suất đèn: 18W x 1, 36W x 1,18W x 2, 36W x 2 Thân đèn huỳnh quang dạng tròn chống cháy nổ BAY52 được làm bằng nhôm hợp kim, sơn tĩnh điện bề mặt màu vàng (RAL1021) Thông số kỹ thuật chi tiết

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BAY81-QT

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Class I, Zone 1 and Zone 2 I, Division 2, Nhóm A, B, C, D Kính bảo vệ đèn được làm từ polycarbonate trong suốt, giúp truyền dẫn ánh sáng tối ưu và chịu va đập Thân đèn chống cháy nổ BAY81-QT được làm […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BJY

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Class I, Zone 1 and Zone 2 I, Division 2, Groups A, B, C, D Công suất: 18W, 36W Kính bảo vệ của huỳnh quang chống cháy nổ BJY được làm bằng kính cường lực trong suốt, hiệu suất truyền sáng cao, chịu lực […]

Xem thêm

Đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ HRD91

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Lớp 1, Zone 1 và Zone2 Thân đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ BAD91 có 2 kiểu: 250, 400. Bộ điều khiển tích hợp bên trong đèn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Tiếp điểm đèn cao áp chống cháy nổ […]

Xem thêm

Đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ HRD71

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Lớp 1, Zone 1 & Zone 2. Công suất đèn chống cháy nổ BAD71 tối đa: 500W Đèn dùng các loại bóng: SME, A, QL(đèn cảm ứng điện từ). Tiếp điểm thuận tiện cho việc kết nối và bảo trì đèn chống cháy nổ […]

Xem thêm

Đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ HRD85

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Lớp 1, Zone 1 & Zone 2 Công suất đèn LED cao áp nhà xưởng chống cháy nổ BAD85: 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 120W Đèn BAD85 có các kiểu: 30, 70, 120 Các bóng Led và bộ điều khiển hoạt động độc lập. Tích […]

Xem thêm

Đèn loại nhỏ dùng trong chiếu sáng nhà xưởng BDD81

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Công suất của đèn loại nhỏ dùng trong chiếu sáng nhà xưởng BDD81: 42W & 68W, đèn dùng bóng tiết kiệm năng lượng, cho hiệu suất chiếu sáng tốt, tuổi thọ đèn cao Hiệu suất chiếu sáng đèn chống cháy nổ BDD81 tương đương […]

Xem thêm

Tăng phô dùng cho đèn cao áp chống cháy nổ BAZ51

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Công suất đèn tối đa 400W, tùy chọn loại bóng: HIE, HSE, HME Tăng phô động nhanh, hiệu suất chiếu sáng ổn định Vỏ được làm bằng nhôm hợp kim, được sơn tĩnh điện bề mặt màu vàng (RAL1021) Thông số kỹ thuật chi […]

Xem thêm

Đèn pin cầm tay chống cháy nổ HRD305

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Lớp I, Zone 1 & Zone 2 An toàn và đáng tin cậy: hiệu suất chiếu sáng tốt, thích hợp dùng cho nhiều loại môi trường làm việc khác nhau. Pin tích hợp mạch chống quá tải và quá nhiệt. Mạch này được […]

Xem thêm