WAROM

Dưới đây là các sản phẩm tiêu biểu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được danh mục các sản phẩm đầy đủ và sự hỗ trợ tốt nhất.

Thiết bị
Khu vực
Chứng chỉ

Đèn kiểm tra bình chứa chống cháy nổ – BAK85

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Xem thêm

Đèn cảnh báo máy bay ở độ cao trung – BSZD85-C

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Xem thêm

Đèn cảnh báo máy bay ở độ cao thấp chống cháy nổ – BSZD85-E

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Xem thêm

Đèn đường chống cháy nổ – BAM52

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D    

Xem thêm

Đèn chống cháy nổ – HRD91-LED

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D    

Xem thêm

Đèn dài chống cháy nổ – HRY51 G/C

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Xem thêm

Đèn dài chống cháy nổ – HRY92

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Điện áp: 100~277V AC 50/60Hz Công suất: 20W, 40W, 60W  

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ – HRT81

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Xem thêm

Đèn highbay chống cháy nổ – HRD97

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Điện áp: 24V AC 50/60Hz, 36V AC 50/60Hz, 100~277V AC 50/60Hz, 24V DC, 36V […]

Xem thêm

BKF(R) Điều hòa phòng nổ loại gắn tường

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D    

Xem thêm

DQM-III Ốc xiết cáp CCN có lưới bọc thép (Ex d IIC Ex e IIC)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC, vật liệu làm bằng thép không […]

Xem thêm

DQM-II Ốc xiết cáp CCN loại khớp đơn không bọc thép (Ex e IIC Ex d IIC)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e IIC, vật liệu làm bằng thép không […]

Xem thêm

DQM-II Ốc xiết cáp CCN loại khớp đôi có bọc thép (Ex e IIC Ex d IIC)

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC, vật liệu làm bằng thép […]

Xem thêm

DQM-I Ốc xiết cáp CCN kim loại có bọc thép (Ex eb IIC)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC, vật liệu làm bằng thép không […]

Xem thêm

DQM-I Ốc xiết cáp CCN bằng nhựa (Ex e)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC, vật liệu làm bằng nhựa. Loại […]

Xem thêm

DQM-I Ốc xiết cáp CCN kim loại không bọc thép (Ex eb IIC)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC, vật liệu làm bằng thép không […]

Xem thêm

DQM-CF – Ốc xiết cáp CCN loại có 2 khớp nối bọc thép

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex db IIC GB, vật liệu làm bằng thép […]

Xem thêm

BZC8050 – Tủ điều khiển CCN (Inox)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex d e IIC, vật liệu vỏ tủ làm […]

Xem thêm

BZC8050 – Tủ điều khiển chống cháy nổ (GRP)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ làm bằng sợi […]

Xem thêm

BZC8050 – Tủ điều khiến chống cháy nổ (Hợp kim nhôm)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ làm bằng hợp […]

Xem thêm

BZC – Tủ điều khiển chống cháy nổ (Ex db IIB+H2)

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex db IIB+H2, vật liệu vỏ tủ làm bằng […]

Xem thêm

BZA85 – Hộp nút nhấn chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex db, vật liệu vỏ tủ làm bằng hợp kim […]

Xem thêm

BXJ8050 – Tủ điều khiển chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ làm bằng sợ thủy […]

Xem thêm

BZA8050 – Hộp nút nhấn chống cháy nổ

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D      

Xem thêm

BXJ-IIB Tủ điều khiển chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ làm bằng hợp kim […]

Xem thêm

HRMD91-Tủ phân phối chống cháy nổ

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ làm bằng […]

Xem thêm

Đèn rọi chống cháy nổ – HRD309E

Đèn rọi chống cháy nổ – HRD309E   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Nguồn vào: 14.8V Loại đèn: LED […]

Xem thêm

Đèn cầm tay chống cháy nổ – BSX-60

Đèn cầm tay chống cháy nổ – BSX-60 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm […]

Xem thêm

Đèn khẩn cấp chống cháy nổ – BAJ52-20

  Đèn khẩn cấp chống cháy nổ – BAJ52-20 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Bảo Vệ Chống Nổ: Hợp […]

Xem thêm

Đèn Exit chống cháy nổ – BAYD85

Đèn Exit chống cháy nổ – BAYD85   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ – BAT85

Đèn pha chống cháy nổ – BAT85 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm không […]

Xem thêm

Đèn soi bể chứa chống cháy nổ – BAK51

Đèn soi bể chứa chống cháy nổ – BAK51   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Hợp […]

Xem thêm

BBJ81 – Đèn cảnh báo âm thanh và hình ảnh cảnh báo chống nổ

Đèn cảnh báo âm thanh và hình ảnh cảnh báo chống nổ – BBJ81   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, […]

Xem thêm

HRY97 – Đèn LED Tiết Kiệm Năng Lượng Hiệu Quả Cao Chống Cháy Nổ

   Đèn LED Tiết Kiệm Năng Lượng Hiệu Quả Cao Chống Cháy Nổ – HRY97 Bảo vệ chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể sử dụng ở: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D […]

Xem thêm

HRJ – Đèn LED khẩn cấp chống cháy nổ

  Đèn LED khẩn cấp chống cháy nổ – HRJ   Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: […]

Xem thêm

HRD61 – Đèn chống cháy nổ

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường […]

Xem thêm

HRNT95 – Đèn pha LED chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D   Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường […]

Xem thêm

HRND95 – Đèn LED chống cháy nổ

Đèn LED chống cháy nổ – HRND95 Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng […]

Xem thêm

BAT86 – Đèn pha LED chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

BDD95 – Đèn LED chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

HRD95 – Đèn LED chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực […]

Xem thêm

HRY81-QT – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Đồng không pha nhôm Công suất đèn: 18Wx2, 36Wx2 Công suất […]

Xem thêm

BnY81 – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Polycarbonat Công suất đèn: T8: 18Wx1, 18Wx2, 36Wx1, 36Wx2, 58Wx1, 58Wx2 […]

Xem thêm

BAY-H – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

HRY52 – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

BAY51-D – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm Loại ống kính: Kính cường lực Công suất đèn: T8: […]

Xem thêm

BAY51 – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng Loại ống kính: Kính cường lực Công […]

Xem thêm

BAY51-Q LED – Đèn LED chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: GRP Công suất đèn: 9Wx1, 9Wx2, 18Wx1, 18Wx2, 14Wx1, 14Wx2, 28Wx1, […]

Xem thêm

BAY51-Q – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Chất liệu vỏ: GRP Công suất đèn: 36Wx1, 36Wx2, 18Wx1, 18Wx2  

Xem thêm

Công tắc áp chống cháy nổ

Những khu vực như kho chứa gas, dung môi, hóa chất, sản xuất sơn, chiết rót dầu khí là nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Ở các khu vực này, công tắc chống cháy nổ là bắt buộc phải sử dụng. Công tắc chống nổ thường có 2 loại, on/off switch và changer over […]

Xem thêm

BXJ – S Tủ điều khiển chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép không […]

Xem thêm

BXJ-e Tủ điều khiển chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Kiểu chống cháy nổ Ex e, vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép không […]

Xem thêm

Tủ điện chống cháy nổ BXT- W

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Tủ điện chống cháy nổ BXT-IIB thiết kế theo chuẩn Ex d, làm bằng […]

Xem thêm

BCZ8060 Ổ cắm chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D   Các loại chân ổ cắm như: 2P, 3P, 4P và 5P. Phích cắm […]

Xem thêm

BCZ85 Ổ cắm chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Ổ cắm chống cháy nổ BCZ85 có 4 kiểu thân, có 4 công suất […]

Xem thêm

BZM Công tắc chống cháy nổ

Những khu vực như kho chứa gas, dung môi, hóa chất, sản xuất sơn, chiết rót dầu khí là nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Ở các khu vực này, công tắc chống cháy nổ là bắt buộc phải sử dụng. Công tắc chống nổ thường có 2 loại, on/off switch và changer over […]

Xem thêm

BJD81 – Đèn báo sự cố chống cháy nổ

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22   Đèn báo sự cố chống cháy nổ BJD81 sử dụng bóng LED siêu sáng, tiết kiệm điện, độ bền cao. Đèn có 4 màu tùy chọn: đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây. Vỏ của đèn sự cố chống […]

Xem thêm

BSZD81 – E Đèn báo sự cố chống cháy nổ

Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Đèn LED siêu sáng được sử dụng cho đèn sự cố chống cháy nổ BSZD81 – E, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ đèn lên đến 50.000 giờ. Đèn được tích hợp chip bên trong có bảo vệ ngắt mạch, đèn sự cố chống cháy nổ BSZD81 – E […]

Xem thêm

Đèn báo sự cố chống cháy nổ BSZD81 – C

Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Sử dụng bóng LED siêu sáng giúp đèn báo sự cố chống cháy nổ BSZD81 – C tiết kiệm điện và có độ bền cao, nâng tuổi thọ đèn lên đến 30.000 giờ . Đèn được tích hợp chip bên trong có bảo vệ ngắt mạch, đèn có chức năng […]

Xem thêm

BAT53 – Đèn pha chống cháy nổ

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn pha chống cháy nổ BAT53 có 4 size: 125, 250, 400, 1000. Tương ứng với công suất từ 70W đến 1000W. Ballast được gắn trong, giúp việc lắp đặt và bảo trì đèn pha chống cháy nổ BAT53 […]

Xem thêm

Đèn pha chống cháy nổ BnT81

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Đèn thích hợp cho các loại bóng: HIE – HSE. Đèn pha chống cháy nổ BnT81 có 2 loại: 400W, 1000W. Loại đèn pha chống cháy nổ BnT81 400W là loại gắn chấn lưu bên trong. Loại đèn pha […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BAY52

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Công suất đèn: 18W x 1, 36W x 1,18W x 2, 36W x 2 Thân đèn huỳnh quang dạng tròn chống cháy nổ BAY52 được làm bằng nhôm hợp kim, sơn tĩnh điện bề mặt màu vàng (RAL1021) Thông số kỹ thuật chi tiết

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BAY81-QT

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Class I, Zone 1 and Zone 2 I, Division 2, Nhóm A, B, C, D Kính bảo vệ đèn được làm từ polycarbonate trong suốt, giúp truyền dẫn ánh sáng tối ưu và chịu va đập Thân đèn chống cháy nổ BAY81-QT được làm […]

Xem thêm

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BJY

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Class I, Zone 1 and Zone 2 I, Division 2, Groups A, B, C, D Công suất: 18W, 36W Kính bảo vệ của huỳnh quang chống cháy nổ BJY được làm bằng kính cường lực trong suốt, hiệu suất truyền sáng cao, chịu lực […]

Xem thêm

BDD81 – Đèn chiếu sáng phòng nổ dùng trong nhà xưởng

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Công suất của đèn loại nhỏ dùng trong chiếu sáng nhà xưởng BDD81: 42W & 68W, đèn dùng bóng tiết kiệm năng lượng, cho hiệu suất chiếu sáng tốt, tuổi thọ đèn cao Hiệu suất chiếu sáng đèn chống cháy nổ BDD81 tương đương […]

Xem thêm

Tăng phô dùng cho đèn cao áp chống cháy nổ BAZ51

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Công suất đèn tối đa 400W, tùy chọn loại bóng: HIE, HSE, HME Tăng phô động nhanh, hiệu suất chiếu sáng ổn định Vỏ được làm bằng nhôm hợp kim, được sơn tĩnh điện bề mặt màu vàng (RAL1021) Thông số kỹ thuật chi […]

Xem thêm

Đèn pin cầm tay chống cháy nổ HRD305

Theo tiêu chuẩn CENELEC IEC NEC Môi trường sử dụng Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Lớp I, Zone 1 & Zone 2 An toàn và đáng tin cậy: hiệu suất chiếu sáng tốt, thích hợp dùng cho nhiều loại môi trường làm việc khác nhau. Pin tích hợp mạch chống quá tải và quá nhiệt. Mạch này được […]

Xem thêm