Ổ cắm chống cháy nổ BCZ8060

o cam chong chay no BCZ8060

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D
 

Các loại chân ổ cắm như: 2P, 3P, 4P và 5P. Phích cắm chống cháy nổ BCZ8060 chỉ có thể rút ra khi công tắt đã ngắt nguồn, sau đó nguồn chỉ được cấp lại sau khi phích cắm đã cắm đúng kỹ thuật..

Vật liệu: GRP (glass fibre-reinforced polyester resin)

Cách chọn ổ cắm chống cháy nổ BCZ8060

cach chon o cam chong chay no BCZ8060 cac loai o cam chong chay no BCZ8060-1