Hộp số cầu trục loại DLQY.D mặt đỡ chân

  Đặc điểm Cấu trúc gọn gàng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, rung nhỏ. Tăng khoảng cách trung tâm truyền động, giảm chiều cao hộp số, đáp ứng yêu cầu của cơ cấu vận hành. Độ tin cậy cao trong vận hành và tăng cường công suất truyền […]

Xem thêm

Hộp số cầu trục hỗ trợ ba điểm loại DLQY.S cho cẩn cầu

  Đặc điểm Cấu trúc gọn gàng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, rung nhỏ. Tăng khoảng cách trung tâm truyền động, giảm chiều cao hộp số, đáp ứng yêu cầu của cơ cấu vận hành. Độ tin cậy cao trong vận hành và tăng cường công suất truyền […]

Xem thêm

Hộp số cầu trục hỗ trợ ba điểm cột dài loại DLQY.SH cho cẩn cầu

  Đặc điểm Cấu trúc gọn gàng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, rung nhỏ. Tăng khoảng cách trung tâm truyền động, giảm chiều cao hộp số, đáp ứng yêu cầu của cơ cấu vận hành. Độ tin cậy cao trong vận hành và tăng cường công suất truyền […]

Xem thêm