Đệm va bích neo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các cảng biển lớn và quan trọng trên toàn cầu. Ứng dụng của chúng liên quan đến bảo vệ tàu thuyền và cơ sở cảng khỏi các va chạm và áp lực trong quá trình neo đậu và tác động từ biến đổi thời tiết. Đệm va bích neo được đặt ở các vị trí chiến lược trên bờ biển và tàu thuyền, giúp giảm thiểu thiệt hại cho tàu và cơ sở cảng.

Tầm quan trọng của đệm va bích neo là đảm bảo an toàn trong việc xếp dỡ hàng hóa, tiếp nhận và xuất bãi tàu một cách hiệu quả. Chúng giúp duy trì sự liên tục trong hoạt động cảng biển và ngăn ngừa tai nạn có thể gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường. Điều này thể hiện sự tầm quan trọng không thể thiếu của đệm va bích neo trong ngành cảng biển, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của thương mại quốc tế.