Hộp số cho máy đảo chuyển tấm

  Đặc điểm Các thành phần truyền động với mô-đun lớn đặc biệt phù hợp cho tốc độ và tải nặng, tác động mạnh. Bánh răng sau khi carburizing, nung chảy, mài, điều chỉnh có độ chính xác truyền động cao, hoạt động ổn định, khả năng chịu tải mạnh. Phân tích yếu tố hữu […]

Xem thêm

Hộp số cho máy lamin và cuộn thanh

  Đặc điểm Các thành phần truyền động với mô-đun lớn đặc biệt phù hợp cho tốc độ và tải nặng, tác động mạnh. Bánh răng sau khi carburizing, nung chảy, mài, điều chỉnh có độ chính xác truyền động cao, hoạt động ổn định, khả năng chịu tải mạnh. Phân tích yếu tố hữu […]

Xem thêm

Hộp số cho máy nghiền than

  Đặc điểm Các thành phần có mô-đun lớn đặc biệt phù hợp cho tốc độ và tải nặng, tác động mạnh. Bánh răng sau khi carburizing, nung chảy, mài, điều chỉnh có độ chính xác truyền động cao, hoạt động ổn định, khả năng chịu tải mạnh. Phân tích và tối ưu hóa thiết […]

Xem thêm