Cùng với quá trình hình thành và phát triển, DPKT từng bước khẳng định mình trên thị trường với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty.