Công tắc áp chống cháy nổ

Những khu vực như kho chứa gas, dung môi, hóa chất, sản xuất sơn, chiết rót dầu khí là nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Ở các khu vực này, công tắc chống cháy nổ là bắt buộc phải sử dụng.

Công tắc chống nổ thường có 2 loại, on/off switch và changer over switch. Công suất 16A-25A. Độ kín của công tắc này vào khoảng IP66, IP67(tùy chọn).

Công tắc chống cháy nổ BZM.

Đường cáp điện vào thường dùng cable gland DQM-II chuẩn chống cháy nổ ex d, size M25x1.5.