Đèn highbay chống cháy nổ - HRD97

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Điện áp: 24V AC 50/60Hz, 36V AC 50/60Hz, 100~277V AC 50/60Hz, 24V DC, 36V DC

Công suất: LED 10W,20W