BAY51-D - Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Chất liệu vỏ: Nhôm

Loại ống kính: Kính cường lực

Công suất đèn:

T8: 18Wx2,36Wx2, 58Wx2

T5: 14Wx2, 28Wx2, 35Wx2

LED: 9Wx2, 18Wx2, 28Wx2