DQM-I Ốc xiết cáp CCN bằng nhựa (Ex e)

 

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Kiểu chống cháy nổ Ex eb IIC , vật liệu làm bằng nhựa.

Loại đơn, phù hợp cho loại cáp không bọc giáp.