BnY81 - Đèn huỳnh quang chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Chất liệu vỏ: Polycarbonat

Công suất đèn:

  • T8: 18Wx1, 18Wx2, 36Wx1, 36Wx2, 58Wx1, 58Wx2
  • LED: 9Wx1, 9Wx2, 18Wx1, 18Wx2, 28Wx1, 28Wx2