HRMD91-Tủ phân phối chống cháy nổ

   

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép không rỉ

Lỗ vào có thể được gia công bởi thiết kế riêng của khách hàng

Khi lắp đặt các thiết bị bên trong tủ, cần phải tuân theo tiêu chuẩn chống cháy nổ quốc tế tương ứng

Chúng tôi cũng cung cấp loại tủ chống cháy nổ theo thiết kế riêng của khách hàng