BZA85 - Hộp nút nhấn chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC
Có thể dùng trong khu vực:
  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D
Kiểu chống cháy nổ Ex db , vật liệu vỏ tủ làm bằng hợp kim nhôm không đồng . Chúng tôi cũng cung cấp loại tủ chống cháy nổ theo thiết kế riêng của khách hàng.