Đèn pha chống cháy nổ BnT81

6-5-2014 4-54-55 PM

Theo tiêu chuẩn

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Môi trường sử dụng

  • Zone 1 and Zone 2
  • Zone 21 and Zone 22
  • Đèn thích hợp cho các loại bóng: HIE – HSE.
  • Đèn pha chống cháy nổ BnT81 có 2 loại: 400W, 1000W.
  • Loại đèn pha chống cháy nổ BnT81 400W là loại gắn chấn lưu bên trong.
  • Loại đèn pha chống cháy nổ BnT81 1000W là loại chấn lưu được gắn bên ngoài.
  • Thân đèn BnT81 được làm bằng nhôm hợp kim.

Thông số kỹ thuật chi tiết

6-5-2014 4-55-09 PM