Đèn chống cháy nổ - HRD61

 

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Chất liệu vỏ: Nhôm không pha đồng

Loại vỏ trong suốt: Kính cường lực

Công suất đèn:

  • Đèn Mê tan Hê li: 70W,100W,150W,250W,400W
  • Đèn cao áp Sodium: 70W,100W,150W,250W,400W
  • Đèn cao áp thủy ngân: 80W,125W,250W,400W