BXJ8050 - Tủ điều khiển chống cháy nổ

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC
Có thể dùng trong khu vực:
  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D
Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ làm bằng sợ thủy tinh cùng với nhựa Polymer (GRP) . Lỗ vào có thể được gia công bởi thiết kế riêng của khách hàng. Khi lắp đặt các thiết bị bên trong tủ, cần phải tuân theo tiêu chuẩn chống cháy nổ quốc tế tương ứng. Chúng tôi cũng cung cấp loại tủ chống cháy nổ theo thiết kế riêng của khách hàng.