Đèn LED chống cháy nổ - BAY51-Q LED

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Chất liệu vỏ: GRP

Công suất đèn: 9Wx1, 9Wx2, 18Wx1, 18Wx2, 14Wx1, 14Wx2, 28Wx1, 28Wx2