Tủ điện chống cháy nổ BXT-E

  • admin
  • Th10 28, 2015

Tiêu chuẩn sản phẩm

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Vùng chống cháy nổ

  • Zone 1 và Zone 2
  • Zone 21 và Zone 22
  • Class I, Zone 1 và Zone 2
  • Class I, Division 2, nhóm A, B, C, D

Tu dien chong chay no BXT-e

Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ lằm bằng thép không rỉ

Lỗ vào có thể được gia công bởi thiết kế riêng của khách hàng

Khi lắp đặt các thiết bị bên trong tủ, cần phải tuân theo tiêu chuẩn chống cháy nổ quốc tế tương ứng

Chúng tôi cũng cung cấp loại tủ chống cháy nổ theo thiết kế riêng của khách hàng

Cac loai tu dien chong chay no BXT-e Tieu chuan tu dien chong chay no BXT-e