Đèn khẩn cấp chống cháy nổ - BAJ52-20

 

Đèn khẩn cấp chống cháy nổ - BAJ52-20

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Bảo Vệ Chống Nổ: Hợp Kim Nhôm Không Chứa Đồng, Bề Mặt Phủ Bột

Điện Áp Đánh Giá: 220 ~ 240VAC 50/60Hz

Bóng Đèn: Đèn Halogen Tungsten

Công Suất Đèn: 2x10W

Thời Gian Khẩn Cấp: 90 phút