DQM-II Ốc xiết cáp CCN loại khớp đơn không bọc thép (Ex e IIC Ex d IIC)

 

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Kiểu chống cháy nổ Ex e IIC , vật liệu làm bằng thép không gỉ hoặc đồng mạ nickel.

Loại đơn, phù hợp cho loại cáp không bọc giáp.