BZC8050 - Tủ điều khiến chống cháy nô (Hợp kim nhôm)

 

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Kiểu chống cháy nổ Ex e , vật liệu vỏ tủ làm bằng hợp kim nhôm không đồng.

Lỗ vào có thể được gia công bởi thiết kế riêng của khách hàng.

Khi lắp đặt các thiết bị bên trong tủ, cần phải tuân theo tiêu chuẩn chống cháy nổ quốc tế tương ứng.

Chúng tôi cũng cung cấp loại tủ chống cháy nổ theo thiết kế riêng của khách hàng.