Đèn rọi chống cháy nổ - HRD309E

Đèn rọi chống cháy nổ - HRD309E

 

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Có thể dùng trong khu vực:

  • Vùng 1 và Vùng 2
  • Vùng 21 và Vùng 22
  • Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2
  • Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Nguồn vào: 14.8V

Loại đèn: LED 9W/3W