• admin
  • Th7 26, 2014
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

VACOMASS®

Quản lý an toàn trong lĩnh vực Sinh học

Khi giai đoạn sinh học của một nhà máy xử lý nước thải thiếu cung cấp oxy, điều này sẽ dẫn đến sự cố quy trình và do đó, các giới hạn pháp lý yêu cầu về chất lượng nước thải có thể bị vượt quá. Tuy nhiên, nếu cung cấp quá nhiều không khí kích hoạt, sẽ dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng tăng đáng kể, gây ra hoạt động không kinh tế của nhà máy xử lý nước thải.

Vì vậy, chỉ có việc thiết kế tốt của việc điều chỉnh cung cấp và phân phối không khí theo nhu cầu thực tế mới có thể đảm bảo cả sự vận hành kiểm soát và kinh tế của nhà máy.

7-26-2014 3-50-42 PM

Hệ thống cung cấp và phân phối không khí đa dạng của VACOMASS® bao gồm một số thành phần hệ thống được tối ưu hóa cho ứng dụng này và được điều chỉnh để phù hợp với nhau để đo lường, kiểm soát và phân phối chính xác không khí kích hoạt trong các nhà máy xử lý nước thải.

VACOMASS® đảm bảo, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm và yêu cầu oxy, rằng việc cung cấp không khí được kiểm soát theo nhu cầu thực tế xảy ra trong các hố, vùng và dãy của nhà máy của bạn.

VACOMASS® do đó đảm bảo:

  • Hiệu suất giảm phân hủy được tối ưu hóa
  • Tránh sự cố trong vận hành nhà máy
  • Tuân thủ các giới hạn được yêu cầu theo quy định khi xả thải
  • Vận hành kinh tế của nhà máy xử lý nước thải của bạn

Với VACOMASS®, giai đoạn sinh học của bạn được kiểm soát và tiêu thụ năng lượng giảm đáng kể. Thiết kế đa dạng của hệ thống đo lường và kiểm soát VACOMASS® hoạt động theo nguyên tắc khối xây dựng. Tùy thuộc vào kích thước nhà máy, khái niệm kiểm soát và yêu cầu cụ thể, các thành phần hệ thống của VACOMASS® có thể được cung cấp hoặc cá nhân hoặc kết hợp với nhau. Quá trình tích hợp hệ thống VACOMASS® và hiệu chuẩn chính xác của hệ thống đo lường lưu lượng không khí kết hợp trong phòng thí nghiệm hiệu chuẩn CAMASS® của chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thành phần phù hợp với nhau một cách hoàn hảo, đảm bảo độ chính xác cao nhất cho việc kiểm soát cung cấp không khí.