Đèn kiểm tra bình chứa chống cháy nổ – BAK85
  • Th6 11, 2024

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Đèn cảnh báo máy bay ở độ cao trung – BSZD85-C
  • Th6 11, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Đèn cảnh báo máy bay ở độ cao thấp chống cháy nổ – BSZD85-E
  • Th6 11, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Đèn đường chống cháy nổ – BAM52
  • Th6 11, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D    

Đèn chống cháy nổ – HRD91-LED
  • Th6 10, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D    

Đèn dài chống cháy nổ – HRY51 G/C
  • Th6 10, 2024

    Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D

Đèn dài chống cháy nổ – HRY92
  • Th6 10, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Điện áp: 100~277V AC 50/60Hz Công suất: 20W, 40W, 60W  

Đèn pha chống cháy nổ – HRT81
  • Th6 10, 2024

  Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D  

Đèn highbay chống cháy nổ – HRD97
  • Th6 10, 2024

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Vùng 1 và Vùng 2 Vùng 21 và Vùng 22 Lớp I, Vùng 1 và Vùng 2 Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D Điện áp: 24V AC 50/60Hz, 36V AC 50/60Hz, 100~277V AC 50/60Hz, 24V DC, 36V […]

Cân chống cháy nổ – Mã YA
  • Th5 30, 2024

Tiêu chuẩn chống cháy nổ: CENELEC IEC NEC Có thể dùng trong khu vực: Các khu vực dễ cháy nổ như: dầu mỏ, công nghiệp hóa chất, luyện kim, dược phẩm, may dệt, thực phẩm, kỹ thuật sinh học, nhà máy sơn, kho hóa chất, điều trị y tế và kỹ thuật hàng không vũ […]

1 2 3 23