• admin
  • Th7 27, 2014
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

“BETAMINI” Công tắc Oem chất lượng

Hơn 35 năm BETA đã thiết kế và sản xuất các công tắc áp suất và nhiệt độ tốt nhất cho khách hàng. Điều này đã mang lại cho chúng tôi kinh nghiệm chi tiết và quý giá về nhu cầu công nghiệp. Kết quả là tạo ra một công cụ OEM chất lượng cao: “BETAMINI”! Nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy đã làm tăng nhu cầu về các bộ phận tốt hơn. Không OEM nào có thể chắc chắn hơn về các thành phần đằng sau bảng tên của mình! Suy cho cùng, thành phần yếu nhất quyết định sức mạnh tổng thể của bạn. “BETAMINI” đáp ứng nhu cầu về công tắc áp suất và nhiệt độ OEM chất lượng cao với độ tin cậy tích hợp.

BETA có thể cung cấp công tắc phù hợp với nhu cầu của bạn!

7-27-2014 5-39-23 PM

Nguyên tắc Beta

Cảm biến màng/pít-tông tự điều chỉnh, chất lượng cao là trái tim của công tắc BETA. Hành trình của piston bị hạn chế sẽ chuyển trực tiếp áp suất tại màng ngăn sang hoạt động của công tắc vi mô, không có liên kết hoặc cơ chế can thiệp nào và có khả năng bảo vệ hoàn toàn chống lại áp suất vượt quá phạm vi rất cao. Cảm biến piston được cách ly với chất lỏng xử lý bằng màng ngăn và vòng đệm chữ O tĩnh, được giữ lại bằng cổng kết nối quy trình. Ba bộ phận này là bộ phận được làm ướt theo quy trình duy nhất và có sẵn ở nhiều loại vật liệu.

7-27-2014 5-31-28 PM

Công tắc của chúng tôi sẽ làm những gì bạn muốn! Hãy thử nó!