Góc nhìn hội thảo “Thiết bị điện phòng nổ trong công trình công nghiệp và năng lượng quốc gia”
  • Th6 24, 2024
  • TIN KINH DOANH

Hội thảo khoa học quốc tế “Thiết bị điện phòng nổ trong công trình công nghiệp và năng lượng quốc gia” đã thu hút gần 300 khách mời tới tham dự, bao gồm: ❖ Đại diện cán bộ của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ lao động và thương binh xã hội. ❖ Đại […]