• admin
  • Th12 18, 2015
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

30.11.2015 | THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Binder Group tại trợ cho nghiên cứu đoạt giải thưởng "Phát Triển bền vững 2015 lớn nhất châu Âu" cho dự án SEMIZENTRAL Germany – IWAR, TU Darmstadt & Chinese Partners

2015-Duesseldorf Binder là nhà tài trợ hệ thống điều khiển và phân phối khí hoàn chỉnh cho hệ thống thổi khí cho dự án SEMIZENTRAL gồm: 4 hệ van VACOMASS, 4 bộ đo lưu lượng VACOMASS, 2 tủ điều khiển VACOMASS. Hãng cũng cung cấp các module điều khiển và hỗ trợ hướng dẫn khởi động tinh chỉnh hệ thống thổi khí.

Và với sự tài trợ này, học viện IWAR - Darmstadt University of Technology và một số học viện Trung Quốc (Tongji University Shanghai and Qingdao University of Technology) đã giành được giải thưởng GreenTec với dự án cơ sở hạ tầng SEMIZENTRAL và hạng 2 của giải thưởng "Phát triển bền vững 2015 của Đức" vơi dự án nghiên cứu.

Giải thưởng Phát Triển Bền Vững của Đức là giải thưởng quốc gia dành cho những nghiên cứu về phát triển kinh tế bền vững. Đây là giải thưởng lớn nhất châu Âu về lĩnh vực phát triễn bền vững.

Thông tin chi tiết: http://semizentral.de/en/home

Các nhà tài trợ thiết bị: Wilo, Aerzen, Auma, Ott,Binder, LAR