VACOMASS® flexcontrol

  • Bộ điện tử điều khiển đa năng dựa trên SPC có tính năng mô-đun và hiển thị đồ họa trong một vỏ lắp đặt tại hiện trường với cấu hình tùy chỉnh linh hoạt.
  • Nhờ đó, điều khiển có thể được thực hiện cục bộ, bắt đầu từ một luồng không khí cố định đơn giản đến một vòng điều khiển phụ thuộc vào tải.
  • Bộ điện tử này có thể lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời.Vacomass_Flexcontrol
VACOMASS® flex control là một thiết bị phần cứng modul dựa trên SPC (Statistical Process Control) có màn hình đồ họa và vỏ hộp trường, có khả năng tính toán và điều khiển lưu lượng khí cần thiết thực tế cho các bể chứa khác nhau và/hoặc các vùng oxy hóa. Tất cả các chức năng có sẵn của các mô-đun điện tử VACOMASS® cơ bản, slave và master cũng có sẵn trên SPC, được điều chỉnh cho tình huống cụ thể với các menu cá nhân trên màn hình. Trong trường hợp của hệ thống VACOMASS® compact, cảm biến nhiệt được đặt ngay phía trước của van điều khiển. Do đó, hình dạng dòng chảy sẽ biến đổi liên tục trong quá trình vận hành của hệ thống. Nếu không có điều chỉnh, điều này sẽ dẫn đến sai số khi đo lưu lượng khí cung cấp. Để khắc phục các biến dạng trong hình dạng dòng chảy này, cài đặt của van điều khiển được chỉ ra bất cứ lúc nào. Để giải quyết yêu cầu này, đường cong đặc tính điều khiển của van và dữ liệu quy trình cụ thể của nhà máy xử lý nước thải được lưu trữ trên SPC. Trong hầu hết các trường hợp, PLC của khách hàng xác định và truyền giá trị thiết lập cho nồng độ oxy hóa duy nhất. Trong trường hợp có sai lệch điều khiển, giá trị cài đặt mới của van điều khiển được tính toán, cho phép điều chỉnh chính xác trong một bước điều khiển duy nhất. Do đó, tần suất chuyển đổi và cuối cùng là sự mòn của bánh răng và van có thể được giảm. Nếu tín hiệu đo lưu lượng không hợp lý, giá trị gần đúng của lưu lượng khí sẽ được tính toán. Các thông số quy trình khác như nồng độ amoni và/hoặc nitrat có thể được sử dụng và tích hợp vào mạch điều khiển. Bất kỳ sự cố nào, chẳng hạn như tại bể oxy hóa và cảm biến, có thể được phát hiện ngay lập tức. Chỉ tín hiệu từ cảm biến hoạt động tốt mới được xem xét cho mục đích điều khiển. VACOMASS® cung cấp các chức năng theo dõi toàn diện, cho phép bất kỳ sự cố quy trình nào được chỉ ra ngay lập tức. Ngoài ra, việc điều khiển nguồn khí luôn có thể được thực hiện thông qua hệ thống điều khiển quy trình. Khi xảy ra lỗi, van điều khiển sẽ tự động di chuyển vào vị trí an toàn. Như vậy, VACOMASS® đảm bảo luôn có dự trữ oxy đủ mọi lúc. Mô-đun chính VACOMASS® là một mô-đun điện tử dùng để tính toán tự động lưu lượng khí cần thiết thực tế và vị trí mới của van điều khiển để điều khiển địa phương nguồn cung cấp khí. Nó cũng thực hiện điều chỉnh của van. Truyền dữ liệu đến PLC hoặc SPC của khách hàng có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau: ví dụ, Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP, tín hiệu tương tự 4-20 mA và các tiêu chuẩn khác cũng có sẵn.