VACOMASS® econtrol

  • Giám sát liên tục mức độ mở của tất cả các van điều khiển trong hệ thống.
  • Tính toán áp suất đầu vuông cần thiết và truyền dữ liệu đến hệ thống PLC hoặc SPC cục bộ.
  • Giảm chi phí vận hành trong các giai đoạn tải nhẹ mà không làm giảm tính an toàn trong vận hành cung cấp và phân phối không khí.

Binder_Vacomass_econtrol

Mô-đun điều khiển VACOMASS® là một mô-đun điện tử, tính toán áp suất đầu vuông cần thiết dựa trên yêu cầu không khí thực tế. Áp suất này được truyền đến hệ thống quản lý máy thổi cục bộ hoặc PLC. Hoạt động có thể được thay đổi từ hệ thống thiết lập áp suất đầu vuông cố định sang hệ thống sử dụng thiết lập áp suất đầu vuông điều chỉnh dựa trên tải và có thể điều chỉnh. Trong trường hợp hoạt động một nhà máy dưới tải một phần, áp suất đối nghịch phụ thuộc vào dòng khí sẽ giảm. Ở áp suất máy thổi cố định, điều này được bù đắp bằng cách đóng van điều khiển, dẫn đến tăng áp suất chênh lệch. Thay vì giảm cung cấp không khí qua van, thì việc điều chỉnh áp suất máy thổi biến thiên theo nhu cầu không khí thực tế có ý nghĩa hơn. Tất cả van được điều khiển mở càng nhiều càng tốt. Để làm điều này, VACOMASS® control giám sát trạng thái hoạt động của tất cả các hệ thống VACOMASS® để xác định áp suất cần thiết chỉ để duy trì cung cấp không khí đủ cho toàn bộ cài đặt. Áp suất đầu vuông cần thiết này được truyền đến hệ thống PLC hoặc quản lý máy thổi. Mức áp suất thấp hơn, tuy nhiên, dẫn đến tiêu thụ năng lượng ít hơn cho cung cấp không khí, đảm bảo hoạt động kinh tế của nhà máy.