COMBIMASS® master

 • Dễ dàng nâng cấp bất kỳ bộ đo lưu lượng cơ bản COMBIMASS® thành một hệ thống đo hiệu suất cao.
 • Có thể kết hợp với bất kỳ bộ truyền dẫn nào của dòng sản phẩm COMBIMASS®.
 • Cho phép đo lưu lượng và nhiệt độ quy trình của khí cùng một lúc.
 • Lựa chọn tự do cho các điểm chuyển để theo dõi dễ dàng các giới hạn lưu lượng hoặc nhiệt độ.
 • Đo lưu lượng của các loại khí hoặc hỗn hợp khí khác nhau với chỉ một bộ truyền.
 • Lên đến ba nhóm hiệu chuẩn độc lập có thể được lựa chọn từ xa hoặc bởi người điều khiển.
 • Có thể sử dụng như một mô-đun điều chỉnh cho các ứng dụng khí sinh học,...
Binder_Combimass_Multi_Produkt Mô-đun điện tử chính COMBIMASS® master có thể được kết hợp với mọi bộ truyền dẫn lưu lượng khí nhiệt của dòng sản phẩm COMBIMASS®. Điều này cho phép nâng cấp bất kỳ bộ đo lưu lượng cơ bản COMBIMASS® nào thành một hệ thống đo hiệu suất cao cho các ứng dụng đòi hỏi và phức tạp. Mô-đun điện tử chính COMBIMASS® master có hai đầu ra tín hiệu tương tự, có thể được gán theo cách cá nhân. Điều này cho phép cung cấp tín hiệu chỉ ra lưu lượng và nhiệt độ hoạt động của khí cùng một lúc. Ngoài ra, COMBIMASS® master cũng cho phép theo dõi giới hạn lưu lượng hoặc nhiệt độ thông qua ba đầu ra tiếp điểm có thể lập trình. Các điểm chuyển có thể được thiết lập cá nhân trong lĩnh vực để báo động về lưu lượng cao, thấp hoặc cửa lưu lượng hoặc nhiệt độ quy trình hoặc để điều khiển các thành phần bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị tắt, van, bơm, v.v. Một đầu vào tiếp điểm và một đầu vào tín hiệu tương tự để xử lý các tín hiệu điều khiển bên ngoài có sẵn trên mô-đun chính COMBIMASS® master để chạy các ứng dụng phức tạp. Đầu vào tiếp điểm có thể được sử dụng để lựa chọn từ xa lên đến ba nhóm hiệu chuẩn độc lập. Điều này cho phép đo lưu lượng của các loại khí hoặc hỗn hợp khí khác nhau với chỉ một bộ cảm biến lưu lượng đã được lắp đặt. Đầu vào tín hiệu tương tự của COMBIMASS® master cho phép theo dõi tín hiệu bên ngoài để sử dụng thông tin này cho việc xử lý và điều chỉnh tín hiệu lưu lượng. Chức năng này có thể được áp dụng để đo lưu lượng của các hỗn hợp khí với thành phần biến đổi. Trong trường hợp này, thông tin về thành phần khí sẽ được cung cấp bởi một bộ phân tích khí để bù đắp cho sự sai lệch trong tín hiệu lưu lượng và do đó cho phép đo lưu lượng chính xác ngay cả trong các ứng dụng khó khăn như vậy.

Combimass_FamilieNhư một tùy chọn, mỗi mô-đun chính COMBIMASS® có thể được nâng cấp với hai bộ ghi dữ liệu độc lập để trở thành một máy tính phân tích lưu lượng hiệu suất cao. Điều này cho phép ghi lại lưu lượng đã đo không bị mất trong khoảng thời gian có thể chọn tự do (ví dụ, bộ ghi dữ liệu 1 trong khoảng thời gian 4 năm, bộ ghi dữ liệu 2 trong khoảng thời gian 6 tuần). Dữ liệu đã lưu trữ có thể được phân tích trong các khung thời gian cụ thể, có thể được lựa chọn cá nhân. Bằng cách này, tổng lưu lượng hoặc lưu lượng tối đa, tối thiểu và trung bình cho mỗi ngày, tuần, tháng hoặc bất kỳ khoảng thời gian khác có thể dễ dàng xác định và được biểu đạt trên màn hình. Để lưu trữ và đánh giá dữ liệu thêm, tất cả dữ liệu đã lưu trữ có thể được truyền đến bất kỳ máy tính nào khác thông qua một cổng số tích hợp.

CÁC ỨNG DỤNG
 • Đo lưu lượng và cân bằng khí để phân bổ chi phí
 • Điều khiển các thành phần bên ngoài như thiết bị tắt, van và bơm tùy thuộc vào lưu lượng hoặc giới hạn nhiệt độ do người dùng chọn
 • Đo lưu lượng của các loại khí hoặc hỗn hợp khí khác nhau chỉ với một bộ truyền dẫn lưu lượng (ví dụ: đo lưu lượng biogas và khí tự nhiên ở phía trước động cơ khí)
 • Các ứng dụng phức tạp, như đo lưu lượng của các hỗn hợp khí có thành phần biến đổi (khí đốt, khí nổ, khí tổng hợp, ...)