• admin
  • Th4 26, 2014
  • TIN TỨC

DPKT là công ty cung cấp đầy đủ dịch vụ về Dịch vụ Tích hợp Hệ thống, với kiến ​​thức đặc biệt và năng lực cốt lõi về chuyên môn sâu rộng về công nghệ thông tin và tự động hóa.

Công nghệ

  • Hệ thống điều khiển chuyển động và truyền động
  • Hệ thống thị giác máy
  • Hệ thống sản xuất tích hợp
  • Hệ thống điều khiển logic lập trình được
  • Hệ thống Thi công Sản xuất