• admin
  • Th7 25, 2014
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

Tuyên bố về vấn đề

Quá trình mạ và hoàn thiện bề mặt thường yêu cầu bổ sung các hóa chất (trừ kim loại) vào dung dịch mạ hoặc hoàn thiện. Những chất phụ gia này được thiết kế để cải thiện chất lượng của quy trình hoặc mang lại một đặc tính cụ thể cho thành phẩm. Không giống như nồng độ của kim loại lắng đọng điện, thường tự điều chỉnh, nồng độ phụ gia có thể cần được theo dõi cẩn thận để tránh cạn kiệt.

Chiến lược kiểm soát

Việc phân tích tự động một hoặc nhiều bộ phận điều khiển của bể có thể được thực hiện đều đặn với thông tin được sử dụng để điều chỉnh hóa học trong bể theo cách thủ công hoặc tự động. Một mẫu dòng phụ được bơm vào máy phân tích quy trình để phân tích.

Thiết bị

ChemScan sử dụng nhiều bước sóng để phát hiện các ion kim loại cụ thể đồng thời tự động bù đắp ảnh hưởng của độ đục và sự hiện diện của các hóa chất khác. Thuốc thử được sử dụng cho một số thông số không có phổ hấp thụ UV-VIS tự nhiên. Kỹ thuật hiệu chuẩn đa biến, bao gồm hiệu ứng biến đổi nhiệt độ được sử dụng để tính toán nồng độ của một hoặc nhiều hóa chất quan tâm. Nhiều ion kim loại tạo ra màu đặc trưng trong nước tỷ lệ thuận với nồng độ của ion. Các ion kim loại khác có khả năng hấp thụ ánh sáng tự nhiên trong phạm vi bước sóng tia cực tím hoặc sẽ tạo ra các hợp chất có màu sau khi thêm thuốc thử (phân tích thứ cấp). Danh sách các thông số đính kèm có khả năng phân tích bằng sản phẩm ChemScan

Các thông số mạ và hoàn thiện bề mặt

7-25-2014 4-16-54 PM