• admin
  • Th4 26, 2014
  • TIN TỨC

DPKT chuyên về mọi mặt lao động điện cho công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ điện. Chúng tôi rất tự hào về công việc của mình, chúng tôi đảm bảo tất cả tay nghề VÀ vật liệu của chúng tôi để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Điện khẩn cấp 24 giờ và bảo vệ bạn. Chúng tôi được bảo hiểm đầy đủ và có một đội ngũ gồm các kỹ thuật viên điện được cấp phép và giàu kinh nghiệm.