• admin
  • Th7 26, 2014
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

Lý lịch

Việc bảo vệ hệ thống nước tuần hoàn khép kín thường đòi hỏi độ pH cao và hàm lượng chất ức chế ăn mòn cao. Phạm vi hoạt động của pH thường giới hạn việc lựa chọn chất ức chế ăn mòn đối với cromat, nitrit, molybdat, hydrazine và một số polyme hữu cơ.

Nồng độ cromat thường ở mức 200 ppm và cao hơn. Công thức nitrit thường được thực hiện ở mức 2000 đến 3000 ppm, bao gồm 200-300 ppm nitrat. Molybdate có thể được vận chuyển ở nồng độ thấp hơn nhưng vẫn cần 100 đến 200 ppm. Các công thức thường bao gồm chất ức chế ăn mòn đồng và chất đệm kiềm ngoài chất ức chế chính.

Phương pháp phân tích tiêu chuẩn

Việc phân tích chất ức chế ăn mòn cho hệ thống vòng kín bị ảnh hưởng bởi nồng độ cao của chất ức chế chính. Việc pha loãng mẫu thường được yêu cầu, điều này làm phức tạp cả phương pháp phân tích thủ công và tự động và gây ra lỗi chính trong phân tích.

Phương pháp phân tích ChemScan

Các chất ức chế vòng kín chính đều có quang phổ hấp thụ ánh sáng tuyệt vời trong phạm vi bước sóng tia cực tím. Crom, nitrit hoặc molybdate có thể được phân tích bằng ChemScan trong các mẫu vòng kín mà không cần pha loãng ở nồng độ điển hình có trong vòng lặp. Việc phân tích các chất ức chế này dựa trên sự hấp thụ tia cực tím trực tiếp và không cần thuốc thử.

Trong các ứng dụng cần theo dõi hàm lượng nước bên ngoài vòng tuần hoàn để phát hiện khả năng rò rỉ nước từ vòng tuần hoàn, ChemScan cũng có thể phát hiện trực tiếp các chất ức chế ăn mòn chính ở nồng độ thấp.

Phân tích Hydrazine sẽ phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể được sử dụng. Nhiều hợp chất gốc hydrazine sẽ hấp thụ ánh sáng trong tia cực tím và là ứng cử viên tuyệt vời để phân tích trực tiếp mà không cần thuốc thử. Các sản phẩm hoặc công thức cụ thể phải được lấy mẫu đến ChemScan để phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác nhận xem có thể phân tích trực tiếp hay không. Việc giám sát liên tục hydrazine trong một vòng khép kín là cần thiết do lượng tiêu thụ do rò rỉ không khí vào vòng lặp.

ChemScan cũng có thể phát hiện nhiều polyme hữu cơ. Một số có thể yêu cầu phương pháp thứ cấp (hỗ trợ thuốc thử) để phân tích. Xem Tóm tắt Phương pháp ChemScan #149 để biết thảo luận về polyme tổng hợp.