• admin
  • Th10 28, 2015
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

Những khu vực như kho chứa gas, dung môi, hóa chất, sản xuất sơn, chiết rót dầu khí là nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Ở các khu vực này, công tắc chống cháy nổ là bắt buộc phải sử dụng.

Công tắc chống nổ thường có 2 loại, on/off switch và changer over switch. Công suất 16A-25A. Độ kín của công tắc này vào khoảng IP66, IP67(tùy chọn).

Cong tac chong chay no BZM

Đường cáp điện vào thường dùng cable gland DQM-II chuẩn chống cháy nổ ex d, size M25x1.5