• admin
  • Th12 11, 2015
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

web slider

ASA Analytics là một doanh nghiệp 20 năm tuổi chuyên sản xuất hệ thống phân tích hóa học tự động để giám sát và kiểm soát nước và nước thải. Máy phân tích ASA được sử dụng để phát hiện các chất dinh dưỡng, halogen, kim loại hòa tan và các thông số quang học trong nước và nước thải. Máy phân tích của chúng tôi đã được lắp đặt tại các cơ sở công nghiệp và đô thị trên khắp thế giới. Máy phân tích và hệ thống phân tích tự động do ASA Analytics sản xuất được bán dưới tên thương hiệu Máy phân tích quy trình ChemScan.

Vui lòng vào danh mục sản phẩm để biết thêm thông tin