• admin
  • Th4 26, 2014
  • TIN TỨC

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Xi măng, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tùy chỉnh cho dây chuyền sản xuất và hậu cần để xử lý và giao thành phẩm. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp phần mềm để tích hợp hệ thống phần cứng đó vào hệ thống CNTT của khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng và vận hành trạm trộn bê tông hiện đại. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể cung cấp Hệ thống điều khiển và tự động hóa cho ngành bê tông trộn sẵn và bê tông đúc sẵn.