• admin
  • Th7 27, 2014
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

Thực trạng của vấn đề

Có 1 số phương pháp xử lý cho quy trình xử lý nước thải hữu cơ, bao gồm quá trình khử nitrogen và quá trình khử nitrogen lẫn photphat. Quá trình khử nitrogen thực hiện nitrat hóa và khử nitrat liên tiếp, có thể được thiết kế để diễn ra theo từng khoảng thời gian khác nhau(giống như bể xử lý theo mẻ SBR), ở những nơi khác nhau trong các bồn riêng hoặc 1 bồn chung. Sự tuần hoàn giữa các bồn hay vùng cho phép quá trình khử nitrat diễn ra dưới điều kiện thiếu khí của nước thải hỗn hợp, trong bồn hoặc vùng đã khử và nitrat hóa háo khí chất hữu cơ hòa tan BOD.

Quy trình khử nitrogen và photpho gồm xử lý ở 1 bể hoặc vùng xử lý háo khí và sau đó là 1 bồn hay vùng xử lý thiếu khí. Photphat sẽ được giải phóng nhờ vào những vi sinh vật đặt biệt dưới điều kiện yếm khí. Những vi sinh vật giống vậy sẽ hấp thu lượng photpho hòa tan dưới điều kiện háo khí. (xem thêm “Biological Phosphorous Removal”)

Vậy những điều kiện xử lý phù hợp của các bồn hay vùng là rất quan trọng trong quá trình xử lý nước thải. Lượng photpho thải ra trong vùng kỵ khí cần 1 chỉ số BOD cao và không có oxy ở thể hòa tan hoặc ở thể nitrate hay nitrite.

Quá trình khử ni tơ trong vùng thiếu khí dựa trên những sinh vật đặc biệt có khả năng trao đổi chất carbon và oxygen. Một nguồn carbon phải có sẵn và nếu carbon thiếu, các vi sinh vật sẽ lấy oxygen từ nitrite và nitrate có sẵn trong quá trình xử lý.

Nha-may-XLNT-KCN-Suoi-Tre-1

Chương trình điều khiển

Quan trắc nồng độ amoniac, nitrite và nitrate ở mỗi giai đoạn của quy trình nitrat hóa và khử ni tơ là cần thiết và được khuyến cáo trong quá trình xử lý nước thải. Những rối loạn trong quy trình xử lý có thể được phát hiện dễ dàng bằng cách theo dõi các thành phần ở mỗi điểm lấy mẫu trong từng khoảng thời gian.

Nếu có quá trình khử photpho trong quá trình xử lý, khuyến cáo được đưa ra là quan trắc nitrogen và octhophophat trong từng giai đoạn của quá trình xử lý. Điều này có thể đảm bảo rằng sẽ không bị tình trạng thiếu hụt photphat suốt quá trình nitrat hóa hay khử ni tơ và bảo đảm rằng nitrate và nitrite không bị lẫn vào vùng kỵ khí.

Hệ thống quan trắc ChemScan.

Một máy phân tích quan trắc nước thải liên tục online ChemScan có thể quan trắc amoniac, nitrite, nitrate và photphat nếu cần ở mỗi giai đoạn của quá trình xử lý. Trong quy trình quan trắc này thì cần có bộ lọc lấy mẫu được dùng để lọc chất rắn trước khi phân tích.