• admin
  • Th3 08, 2016
  • TIN CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC

9/2015 - ASA Analytics giới thiệu Máy phân tích độ kiềm ChemScan tại WEFTEC 15. Máy phân tích cung cấp khả năng phân tích hóa học đáng tin cậy để kiểm soát và tối ưu hóa quy trình trong giám sát quy trình nhiều luồng và/hoặc các mẫu khó hoặc mẫu bẩn.

(Tài liệu giới thiệu sản phẩm ChemScan AlakalinitChemScan Alkalinity Analyzer