• admin
  • Th4 26, 2014
  • TIN TỨC

Các dịch vụ của DPKT bao gồm thiết kế, báo cáo và đánh giá các dịch vụ xây dựng, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và vệ sinh, kiểm toán và quản lý năng lượng, cải tạo, nâng cấp hệ thống ống nước và thoát nước.

Các dịch vụ của DPKT bao gồm thiết kế, báo cáo và đánh giá việc nâng cấp máy phát điện khẩn cấp, phân phối điện cao thế và hạ thế, chống sét, kiểm tra năng lượng, báo cháy, camera quan sát và hệ thống viễn thông.

  • Thắp sáng
  • Hệ thống báo cháy