VACOMASS® system electronics

  • Có sẵn nhiều mô-đul khác nhau cho các chiến lược điều khiển khác nhau.
  • Có thể thực hiện các chiến lược điều khiển khác nhau, bắt đầu từ luồng không khí cố định đến điều khiển phụ thuộc vào tải và phân phối không khí dựa trên mức độ DO và NH4-N.
  • Việc lắp đặt trên đường ray DIN dễ dàng.
Vacomass__system_electronics_01 Trong trường hợp của hệ thống VACOMASS® compact, cảm biến nhiệt được đặt ngay phía trước van điều khiển. Do đó, dấu vết dòng chảy sẽ biến đổi liên tục trong quá trình vận hành hệ thống. Mà không có sự điều chỉnh, điều này sẽ dẫn đến sai lệch khi đo lượng khí cung cấp. Để sửa chữa những biến dạng dấu vết dòng chảy này, việc cài đặt van điều khiển được chỉ ra bất cứ lúc nào. Để giải quyết yêu cầu này, đường cong tính chất điều khiển của van và dữ liệu quy trình cụ thể của nhà máy xử lý nước thải được lưu trữ trong mỗi mô-đul chính VACOMASS®. Mô-đul cơ bản VACOMASS® Mô-đul cơ bản VACOMASS® là một mô-đul điện tử, tính toán tín hiệu lưu lượng đã được hiệu chỉnh dựa trên vị trí van thực tế và truyền tín hiệu lưu lượng đến SPC hoặc PLC (sự điều chỉnh tự động của dấu vết dòng chảy). Việc điều chỉnh của van phải được thực hiện bởi hệ thống SPC hoặc PLC của khách hàng, không được thực hiện bởi VACOMASS®. Mô-đul nô lệ VACOMASS® Mô-đul nô lệ VACOMASS® là một mô-đul điện tử, điều khiển cung cấp không khí cục bộ dựa trên lưu lượng được chỉ định (ví dụ: từ PLC hoặc một mô-đul chính khác). Tín hiệu lưu lượng, sự điều chỉnh dấu vết dòng chảy và dữ liệu hiệu chuẩn cụ thể của cảm biến lưu lượng sẽ được xem xét và sử dụng để thiết lập vị trí van điều khiển mới. Mô-đul chính VACOMASS® Mô-đul chính VACOMASS® là một mô-đul điện tử dành cho việc tính toán tự động lưu lượng không khí cần thiết thực tế và vị trí mới của van điều khiển để điều khiển cung cấp không khí cục bộ. Nó thực hiện việc điều chỉnh của van cũng. PLC của khách hàng xác định điểm đặt cho nồng độ DO. Trong trường hợp có sai lệch trong điều khiển, điện tử dựa trên vi xử lý tính toán chính xác vị trí mới của van điều khiển, cho phép điều chỉnh chính xác chỉ trong một bước điều khiển duy nhất. Do đó, tần số chuyển đổi và cuối cùng làm mòn của bộ truyền động và van có thể được giảm đi. Nếu tín hiệu từ cảm biến lưu lượng không hợp lý, một giá trị xấp xỉ của lưu lượng không khí sẽ được tính toán. Các tham số quy trình khác như nồng độ amoniac và/hoặc nitrat có thể được sử dụng và tích hợp vào mạch điều khiển. Mọi sự cố, chẳng hạn như tại bộ khuấy và bộ đo, có thể được phát hiện ngay lập tức. Chỉ có tín hiệu từ các bộ đo hoạt động tốt mới được xem xét cho mục đích điều khiển. VACOMASS® cung cấp các chức năng theo dõi toàn diện cho phép hiển thị ngay lập tức bất kỳ sự cố nào trong quá trình. Hơn nữa, việc điều khiển cung cấp không khí có thể luôn được tiến hành thông qua hệ thống điều khiển quy trình. Khi có lỗi xảy ra, van điều khiển sẽ tự động di chuyển vào vị trí an toàn. Điều này giúp đảm bảo rằng luôn có dự trữ oxy. Toàn bộ quy trình điều khiển và điều chỉnh van có thể được thực hiện dựa trên SPC sử dụng VACOMASS® flex control mà không có hạn chế kỹ thuật.