Ống khí nén của IVG

1. Nguồn gốc: IVG - Italy

2. Tiêu chuẩn: ISO 3821:2008: Ống cao su cho quá trình hàn, cắt và các quy trình liên quan.

3. Ứng dụng: Ống mềm được sử dụng để cung cấp axetylen cho quá trình hàn.

4. Cấu trúc:

  • Ống: Cao su tổng hợp màu đen, mịn.
  • Cường độ: Sợi tổng hợp có độ bền cao.
  • Vỏ: Cao su tổng hợp màu đỏ, mịn (hoàn thiện bọc).

5. Nhiệt độ: Từ -20 ° C (-4 ° F) đến +60 ° C (140 ° F).

6. Thông số kỹ thuật