FLAME ARRESTOR chống cháy nổ

Flame arrestor là một thiết bị an toàn được thiết kế để ngăn chặn sự lan truyền của ngọn lửa trong các đường ống xử lý của hệ thống để tránh sự cháy nổ. Nó cung cấp kết nối cho các hệ thống ống dẫn cho các thiết bị phân tích điện/khí và khí/chất lỏng thông qua tường của vỏ chống nổ. Các ứng dụng điển hình bao gồm công tắc áp suất, máy phân tích độ ẩm và máy phân tích/cảm biến khí.

Nó phù hợp để lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp có không khí tiềm ẩn nguy hiểm được phân loại là Khu vực 1 và Khu vực 2 cho khí và Khu vực 21 và Khu vực 22 cho bụi cháy được phân loại.