Tủ điện chống cháy nổ EJB

Các tủ điện của dòng EJB W được thiết kế để lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp với không khí có thể gây nguy hiểm, được phân loại là Khu vực 1 và Khu vực 2 đối với khí và Khu vực 21 và Khu vực 22 đối với bụi cháy.

Các tủ điện của dòng EJB W được sử dụng cho thiết bị điện và điện tử, nơi cần kiểm tra trực quan.