Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)8050

  • admin
  • Th10 28, 2015

Tiêu chuẩn sản phẩm

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Vùng chống cháy nổ

  • Zone 1 và Zone 2
  • Zone 21 và Zone 22
  • Class I, Zone 1 và Zone 2
  • Class I, Division 2, nhóm A, 8, C, D
Tu dien chong chay no BXM(D)8050

Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)8050 là kiểu Module theo chuẩn phòng nổ (Exe)

Thiêt bị đóng cắt chính và đóng cắt phụ của tủ chống cháy nổ BXM(D)8050 được điều khiển bằng công tắt gắn rời trên bề mặt tủ, đảm bảo tiêu chuẩn chống cháy nổ khi vận hành

Đường điện được đấu nối sẵn sàng đến terminal

Tủ điện chống cháy nổ BXM(D)8050 sử dụng terminal tiêu chuẩn quốc tế

Vật liệu làm tủ: GRP (glass fibre-reinforced polyester resin)

Khách hàng có thể thiết kế kiểu tủ chống cháy riêng và đặt công ty chúng tôi gia công

Tieu chuan tu dien chong chay no BXM(D)8050