Đèn huỳnh quang BnY81

Tiêu chuẩn chống cháy nổ:

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

CÓ thể dùng trong khu vực:

Zone 1 and Zone 2

Zone 21 and Zone 22

Class I, Zone 1 and Zone 2

Class I, Division 2, Group A,B,C,D

Sáu Loại Hộp Đèn:

  1. Loại Đơn Ống: Ba loại hộp đèn.
  2. Loại Đôi Ống: Ba loại hộp đèn.

Công Suất Đèn Áp Dụng:

  • Đèn Huỳnh Quang: 18W x 1, 36W x 1, 58W x 1, 18W x 2, 36W x 2, 58W x 2.
  • Đèn LED: 9W(10W ) x 1, 18W(19W) x 1, 28W(25W) x 1, 9W(10W) x 2, 18W(19W) x 2, 28W(25W) x 2.

Bóng Điện Tử, Phạm Vi Điện Áp Rộng, Khởi Động Nhanh, Hiệu Suất Ổn Định, Hệ Số Công Suất ≥0.95.

Chỉ có loại đèn đôi có chức năng đèn khẩn cấp.

6-4-2014 9-30-28 PM