Đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ HRD91

Theo tiêu chuẩn

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Môi trường sử dụng

  • Zone 1 and Zone 2
  • Lớp 1, Zone 1 và Zone2

6-4-2014 7-02-23 PM

Thân đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ BAD91 có 2 kiểu: 250, 400.

Bộ điều khiển tích hợp bên trong đèn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Tiếp điểm đèn cao áp chống cháy nổ BAD91 được thiết kế thuận tiện cho việc đấu nối.

Chóa đèn chống cháy nổ BAD91 có nhiều kiểu giúp tập trung ánh sáng theo hướng mong muốn.

Tùy chọn kiểu đèn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ hoặc theo chuẩn Châu Âu.

Thông số kỹ thuật chi tiết 6-4-2014 7-02-45 PM