Đèn cao áp nhà xưởng chống cháy nổ HRD71

Theo tiêu chuẩn

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

Môi trường sử dụng

  • Zone 1 and Zone 2
  • Lớp 1, Zone 1 & Zone 2.
6-4-2014 6-07-44 PM

Công suất đèn chống cháy nổ BAD71 tối đa: 500W

  • Đèn dùng các loại bóng: SME, A, QL(đèn cảm ứng điện từ).
  • Tiếp điểm thuận tiện cho việc kết nối và bảo trì đèn chống cháy nổ BAD71
  • Thân đèn chống cháy nổ BAD71 có 2 loại: 250, 400.
  • Chóa đèn có nhiều loại giúp tăng cường độ sáng theo hướng KH yêu cầu.

Thông số kỹ thuật chi tiết 6-4-2014 6-08-05 PM