Ống mềm không dẫn điện Gates - TH8NC

1. Model: TH8NC NON-CONDUCTIVE HYDRAULIC HOSE – THERMOPLASTIC

2. Nguồn gốc: GATES – Hoa Kỳ (USA)

3. Tiêu chuẩn: SAE 100R8

4. Ứng dụng: Sử dụng với dầu thủy lực dựa trên dầu mỏ, dựa trên nước và chất tổng hợp. Các ứng dụng bao gồm: thiết bị di động cho điện và điện thoại (cẩu nâng), đường dẫn bôi trơn, đường dẫn kiểm soát ngăn chặn thổi, thang nâng thủy lực và máy móc nông nghiệp và xây dựng. Ống TH8NC (vỏ màu cam) đáp ứng yêu cầu không dẫn điện của SAE 100R8. Ống TH8NC đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu hiệu suất của SAE 100R8 với bán kính uốn cong đáng kể hẹp hơn. Có sẵn đa dạng các đường dẫn.

5. Cấu trúc:

– Ống: 100% Nylon không hàn – Loại Z có khả năng xử lý rộng các loại dầu thủy lực, bao gồm ester phosphat và glycol nước.

– Cường độ: Polyester.

– Vỏ: Màu cam Urethane chống dầu thủy lực, nhiệt độ cao, lão hóa và thời tiết. Ống TH8NC không đục lỗ cho các ứng dụng yêu cầu không dẫn điện. Đáp ứng bài kiểm tra dẫn điện của SAE 100R8. Sự rò rỉ tối đa không vượt quá 50 microamperes khi chịu 75 kV/Ft trong năm phút. (Màu cam được chấp nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp là màu của ống không dẫn điện).

6. Nhiệt độ: Từ -65°F đến +200°F (-54°C đến +93°C) liên tục cho dầu mỏ và dầu tổng hợp. Tối đa là +158°F (+70°C) cho nước, emulsions nước/dầu và glycol nước.

7. Thông số kỹ thuật