Language:

Ổ cắm chống cháy nổ BCZ8060

Tiêu chuẩn sản phẩm

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

 

Vùng chống cháy nổ

  • Zone 1 và Zone 2
  • Zone 21 và Zone 22
  • Class I, Zone 1 và Zone 2
  • Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
o cam chong chay no BCZ8060
2P, 3P, 4P and 5P.
Phích cắm chống cháy nổ BCZ8060 chỉ có thể rút ra khi công tắt đã ngắt nguồn, sau đó nguồn chỉ được cấp lại sau khi phích cắm đã cắm đúng kỹ thuật..
Vật liệu: GRP (glass fibre-reinforced polyester resin)

Cách chọn ổ cắm chống cháy nổ BCZ8060

cach chon o cam chong chay no BCZ8060
cac loai o cam chong chay no BCZ8060-1

Share.